__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Tuesday, November 3, 2009

107 - Perkataan Imam al-'Auza'i Tentang Allah Beristiwa Di Arsy-Nya

Perkataan Imam al-'Auza'i Tentang Allah Beristiwa Di Arsy-Nya

http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com

Imam al-'Auza'i:

واخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول ان الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته

وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي انه سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش فقال هو كما وصف نفسه وأخرج البيهقي

فتح الباري - ابن حجر، 13/406

Terjemahan: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang baik (jayyid) bahawa al-'Auza'i (beliau berkata), Kami dan para Tabi'in semuanya menetapkan dengan kesepakatan qaul kami bahawa: Sesungguhnya Allah di atas 'Arasy-Nya dan kami beriman dengan apa yang telah dinyatakan oleh Sunnah berkenaan sifat-sifat (Allah Ta’ala).

Dan di tempat yang lain daripada (diriwayatkan oleh) ats-Tsa'labi, al-'Auza'i ditanya tentang Allah bersemayam (istiwa) di atas 'Arasy, maka beliau menjawab: Dia (Allah) sebagaimana yang Dia sendiri sifatkan tentang Diri-Nya.

Rujuk: Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fathul Bari, 13/406.

No comments: