__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Tuesday, March 2, 2010

117 - ‘Arsy Allah Dan Kursi Allah

‘Arsy Allah Dan Kursi Allah

http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com

‘Arsy dari sudut bahasa bererti singgahsana raja (سرير الملك). Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (berkaitan Nabi Yusuf):

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ

Terjemahan: “Dan beliau menaikkan ibu bapanya ke atas singgahsana...” (Surah Yusuf, 12: 100)

Dan Allah berfirman (berkaitan Ratu Saba’):

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Terjemahan: “Dan dia memiliki singgahsana yang besar.” (Surah an-Naml, 27: 23)

Ada pun ‘Arsy Allah yang Maha Pemurah yang Dia bersemayam di atasnya adalah ‘Arsy yang besar yang meliputi seluruh makhluk. ‘Arsy adalah makhluk yang paling tinggi dan paling besar, sebagaimana dijelaskan melalui hadis dari Abi Dzarr radhiayallahu ‘anhu, bahawasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

ما السموات السبع والأرَضون السبعُ عند الكرسي إلا كحلْقة ملقاة في أرض فَلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلْقة

Terjemahan: Tidaklah ketujuh-tujuh langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi melainkan seperti gelang/cincin yang dilemparkan di tengah-tengah padang yang sangat luas (padang pasir/gurun/sahara), dan sesungguhnya ukuran ‘Arsy dibandingkan dengan kursi adalah seperti besarnya padang yang luas tersebut dibandingkan dengan gelang tersebut. (Hadis Riwayat al-Baihaqi, al-Asma’ wa ash-Shifat, 2/300. Komentar al-Baihaqi: Hadis ini memiliki syahid dengan isnad yang diterima. Abu Syaikh, al-Azhomah, 2/570. Hadis ini disahihkan oleh Syaikh al-Albani, Mukhtasar al-‘Uluw lil aliyyil Ghoffar, no. 105. Juga disahihkan oleh al-Albani, as-Silsilah ash-Shohihah, 1/223, no. 109, dan Ta’liq ath-Thohawiyah, 1/54. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: Disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan memiliki syahid (penguat) daripada Mujahid, diriwayatkan oleh Sa’id B. Manshur di dalam at-Tafsir dengan sanad sahih darinya (Rujuk: Fathul Bari Syarh Shohih al-Bukhari, 13/411))

Imam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata berkenaan hadis ini:

والحديث له طرق وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهما

Terjemahan: Hadis ini memiliki banyak jalan, ia diriwayatkan oleh Abu Hatim, Ibnu Hibban di dalam Shohihnya, Ahmad di dalam al-Musnadnya dan yang selainnya. (Rujuk: Ibnu Taimiyyah, ar-Risalah al-‘Arsyiyah, m/s. 3. Majmu’ al-Fatawa, 6/556)

Al-Kursi dari sudut bahasa bererti singgahsana dan tempat duduk.

Adapun al-Kursi yang Allah kaitkan dengan diri-Nya adalah tempat kedua kaki-Nya.

Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata:

الكرسي موضع قدميه و العرش لا يقدر قدره

Terjemahan: al-Kursi adalah tempat kedua kaki (Allah), dan ‘Arsy tiada yang mengetahui ukurannya melainkan Allah. (Diriwayatkan oleh ‘Abdullah B. Ahmad, as-Sunnah, no. 586, isnadnya hasan – Tahqiq Muhammad Sa’id Salim al-Qahthani. Al-Hakim di dalam al-Mustadraknya, 2/310: Hadis ini sahih di atas Syarat dua Syaikh (al-Bukhari & Muslim) walaupun keduanya tidak meriwayatkannya. Dipersetujui oleh adz-Dzahabi. Rujuk juga Fathul Bari: Daripada Ibnu ‘Abbas, bahawasanya al-Kursi adalah tempat pijak kedua kaki (Allah) dengan sanad yang sahih, 8/199. Syaikh al-Albani berkata: Sahih mauquf (perkataan Ibnu ‘Abbas), Mukhtasar al-‘Uluw lil ‘aliyyil Ghoffar, 1/75)

Berkata al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah:

عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركه … وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

Terjemahan: Daripada Ibnu ‘Abbas, beliau berkata:

Al-Kursi merujuk tempat pijakan kedua kaki, dan ‘Arsy tiada seorang pun yang dapat mengetahuinya (kadar/ukurannya). Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam al-Mustadraknya ... dengan katanya: Sahih bertepatan dengan Syarat dua Syaikh (al-Bukhari dan Muslim) walaupun keduanya tidak meriwayatkannya. (Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Adzim, 1/680)