__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Thursday, December 4, 2014

I'tiqad Yang Di-iqrarkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah (Wafat: 126H)

I’tiqad Yang Di-iqrarkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah (Wafat: 126H)


Muat Turun Mp3

Muat turun rakaman (mp3) perbahasan I’tiqad Sufyan Ats-Tsauri ini oleh Al-Ustadz Dzulqarnain hafidzahullah:


Tentang Sufyan Ats-Tsauri

Beliau adalah Sufyan ibn Sa’iid bin Masruq bin Habiib bin Raafi’ Ats-Tsauri. Beliau adalah Syaikh Al-Islam, Imam Al-Hafidz (pemimpin para hafidz, penghafal hadis), pemimpin para ulama al-‘amiliin (yang penuh sumbangan) pada zamannya, Abu ‘Abdillah Ats-Tsauri Al-Kufi Al-Mujtahid, penulis kitab Al-Jaami’.

... Baca selengkapnya di » http://www.ilmusunnah.com/itiqad-yang-di-iqrarkan-oleh-al-imam-sufyan-ats-tsauri-rahimahullah/

Penetapan Aqidah Salaf oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani

Penetapan Aqidah Salaf oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani

Disarikan dari ‘Aqaa’id A’immah As-Salaf
Tahqiq dan ta’liq Syaikh Fawwaz Ahmad Zamarli
www.ilmusunnah.com

Biografi Ibn Abi Zaid Al-Qairawani

Beliau adalah Abu Muhammad ‘Abdullah bin Abi Zaid ‘Abdurrahman An-Naghrawi Al-Qairawani, seorang tokoh ulama mazhab Maliki di daerah Maghrib (Morocco).

Beliau dilahirkan pada tahun 310H. Seorang Imam yang sangat luas pengetahuannya dalam pelbagai lapangan ilmu-ilmu syar’i, seorang yang sangat ittiba’ kepada manhaj As-Salaf Ash-Shalih.

Berkata Al-Qadhi ‘Iyadh tentang beliau:
“Beliau telah menggapai kepimpinan dalam perkara dunia dan agama, dan beliau juga digelar sebagai Imam Malik kecil (Malik Ash-Shaghir).” ....

.... Baca selengkapnya di website kami » http://www.ilmusunnah.com/penegasan-aqidah-salaf-oleh-ibnu-abi-zaid-al-qairawani/

Islam Telah Sempurna, Tidak Perlu Kepada Bid'ah

Islam Telah Sempurna, Tidak Perlu Kepada Bid'ah

Abu Numair
www.ilmusunnah.com

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Tidak tersisa sedikit pun yang dapat mendekatkan ke Syurga dan menjauhkan dari Neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian.” [Al-Mu’jam Al-Kabir oleh Ath-Thabrani, no. 1647]

» Baca selengkapnya di website kami http://bit.ly/1BgMRGR