__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Wednesday, May 7, 2008

55 - Melanggar Batasan Allah Dalam Keadaan Rahsia

Melanggar Batasan Allah Dalam Keadaan Rahsia

Dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu (r.a.), dari Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam (s.a.w.),

“Sungguh, aku tahu (bahawa) beebrapa kaum dari ummatku ada yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan sebesar gunung Tihamah, lantas Allah ‘azza wa Jalla menjadikannya hancur lebur”. Tsauban berkata: “Wahai Rasulullah, sifatkanlah mereka bagi kami, jelaskanlah tentang mereka bagi kami, agar kami tidak termasuk dari mereka, sedangkan kami tidak sedar”. Beliau bersabda, “Ketahuilah, mereka adalah saudara kalian, dari kulit kalian, mengambil sebahagian malam sebagaimana kalain mengambilnya, akan tetapi mereka adalah suatu kaum yang apabila bersendirian dengan batasan Allah, mereka melanggarnya”.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 4245 dari hadis Tsauban r.a. dengan sanad yang sahih, para perawinya tsiqah. Hadis itu disahihkan oleh al-Mundziri, al-Bushiri, dan al-Albani dalam Silsilah al-Ahaadiis ash-Shahihah, no. 505)

1 - Demikianlah Para Salafus Sholeh, mereka takut amalannya gugur tanpa disedari, betapa bagusnya sifat mereka, kita memohon kepada Allah agar membalas mereka dengan balasan yang setimpal.

2 – Nabi s.a.w. menjelaskan, ada golongan yang mana mereka tekun melaksanakan ibadah seperti bangun malam dan melakukan tahajjud dan dalam keadaan tertentu. Namun, dalam keadaan lain, mereka melanggar batasan (hukuman) Allah dalam sembunyi-sembunyi iaitu ketika bersendirian. Nabi memberi peringatan kepada Sahabat-sahabatnya akan perihal ini, bahawa Allah menghancurkan kebaikannya.

Oleh itu, semoga Allah sentiasa menjadikan kita dari golongan yang bertaqwa kepada Allah sama ada di dalam sendirian atau dalam keadaan ramai. Iaitu yang sentiasa meninggikan syi’ar-syi’ar agama Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah s.w.t.

Semoga kita dijauhkan oleh Allah s.w.t. dari dosa dan perbuatan-perbuatan keji yang terlihat mahupun yang tersembunyi.

No comments: